www.besimdemaku.page.tl

FEJA ISLAME ESHTE JET

FOTO ME HADITHEI Dërguari i All-llahut(Sal-lAllahu Alejhi Ua Selam) ka thënë: 
"Kush e frenon zemërimin duke patur mundësi që ta realizon atë, e thërret All-llahu Ditën e Kijametit para të gjitha krijesave dhe ia mundëson të zgjedh cilën të dëshiron nga hyritë." [Tirmidhiu]